δεσπότις

δεσπότις, ιδος, ἡ, fem. zu δεσπότης, Soph. Tr. 406 El. 587; Plat. Tim. 34 c u. öfter.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • δεσπότις — fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεσπότις — η βλ. δεσπότης …   Dictionary of Greek

 • δεσπότι — δεσπότις fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεσπότιδας — δεσπότις fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεσπότιδες — δεσπότις fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεσπότιδι — δεσπότις fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεσπότιδος — δεσπότις fem gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεσπότιν — δεσπότις fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεσπότισι — δεσπότις fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεσπότης — Ο κύριος του οίκου, ο οικοδεσπότης, ο αφέντης, ο απόλυτος κύριος και συνεκδοχικά ο βασιλιάς, ο τύραννος· επίσης ο επίσκοπος: «τον δεσπότην και αρχιερέα ημών Κύριε φύλαττε εις πολλά έτη». Στην αρχαιότητα, ο όρος αναφερόταν στον κύριο του σπιτιού,… …   Dictionary of Greek

 • Rote Halle — Rote Halle, Südseite Die Rote Halle (türkisch Kızıl Avlu), auch Rote Basilika, Serapistempel oder Tempel der ägyptischen Götter genannt, ist die Ruine eines 60 × 26 Meter großen Backsteingebäudes von über 20 Meter Höhe am …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”