δι-σπιθαμαῖος

δι-σπιθαμαῖος, α, ον, od. richtiger δισπιθαμιαῖος, = folgdm, Diosc.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”