δεσποσιο-ναῦται

δεσποσιο-ναῦται, οἱ, freigelassene Heloten, mit denen die Spartaner ihre Schiffe bemannten, Myron bei Ath. VI, 271 f.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”