δισσο-τόκος

δισσο-τόκος, zweimal gebärend; νηδύς Apollnds. 4 (VII, 742); μήτηρ Nonn. D. 5, 199. – Aber δισσό-τοκος, zweimal geboren; Dionysos, Nonn. D. 1, 4.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”