δισσο-γραφέομαι

δισσο-γραφέομαι, = διττογρ., auf zwei Weisen geschrieben werden, Schol.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”