διστράλιον

διστράλιον, τό, nach Schol. Il. 23, 851 = ἡμιπέλεκκον, ein Beil mit einer Schneide.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”