δι-στιχία

δι-στιχία, , die Doppelreihe; Schol. Il. 14, 31. – Bes. von Versen, = δίστιχον, Schol. – Bei Medic. = doppelte Augenwimpern, die auch διστιχίασις heißen.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”