δεσμο-φύλαξ

δεσμο-φύλαξ, ακος, ὁ, Gefängnißwärter; N. T.; Luc. Tox. 30 u. Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”