βακτρο-προς-αίτης

βακτρο-προς-αίτης, , mit dem Stabe einhergehend u. bettelnd, von einem Cyniker, Luc. ep. 9 (XI, 410); E. M. ὁ πτωχός.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”