δι-υπνίζω

δι-υπνίζω, aus dem Schlafe wecken, Ael. H. A. 7, 45; διυπνισϑείς Pallad. 139 (IX, 378); auch διυπνίσας in derselben Bdtg, Luc. Ocyp. 108.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”