δι-υπ-ηρετέομαι

δι-υπ-ηρετέομαι, dienen, Schol. Eur. Phoen. 1435 u. a. Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”