δευτερό-φωνος

δευτερό-φωνος, ἠχώ, zum zweiten, nachtönend, Nonn. D. 2, 119.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”