δευτερόω

δευτερόω, etwas zum zweitenmale thun, wiederholen, LXX.; auch δ. ἀγρόν, den Acker zum zweitenmale pflügen.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • δευτερώσω — δευτερόω do the second time aor subj act 1st sg δευτερόω do the second time fut ind act 1st sg δευτερόω do the second time aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δευτερώσατε — δευτερόω do the second time aor imperat act 2nd pl δευτερόω do the second time aor ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δευτερώσομεν — δευτερόω do the second time aor subj act 1st pl (epic) δευτερόω do the second time fut ind act 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δευτεροῦσθαι — δευτερόω do the second time pres inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δευτερωθῆναι — δευτερόω do the second time aor inf pass …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δευτερωθῇ — δευτερόω do the second time aor subj pass 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δευτερῶσαι — δευτερόω do the second time aor inf act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δευτερώσητε — δευτερόω do the second time aor subj act 2nd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δευτερώσῃς — δευτερόω do the second time aor subj act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐδευτερώσαμεν — δευτερόω do the second time aor ind act 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐδευτέρου — δευτερόω do the second time imperf ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”