δευτερο-ταγής

δευτερο-ταγής, ές, an die zweire Stelle gestellt, Nicom. Arithm. 1, 13.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”