δευτερο-νόμιον

δευτερο-νόμιον, τό, das zweite Gesetz, Titel des fünften Buchs Mosis, LXX.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”