δευτερο-κοιτέω

δευτερο-κοιτέω, mit Einem zusammen, selbander liegen, schlafen, bei Ath. XIII, 584 b.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”