δευτερ-οδέομαι

δευτερ-οδέομαι, zum zweitenmale kommen, wiederholt werden, Theolog. Arithm.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”