δι-υγιαίνω

δι-υγιαίνω, fortwährend gesund sein; διυγιᾶναι Iambl. V. P. 22.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”