διφρευτικὴ

διφρευτικὴ ἐπιστήμη, die Kunst zu fahren, Ephor. bei St. B. v. Βοιωτία.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”