διφρ-ελάτειρα

διφρ-ελάτειρα, , Wagenlenkerin, Ep. stat. athl. 30 (Plan. 359).


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”