διφρ-ηλατέω

διφρ-ηλατέω, einen Wagen lenken, fahren; τὸν οὐρανόν, von Helios, den Himmel befahren, Soph. Ai. 832; ἵππους Eur. Rhes. 781.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”