διφρο ῦχος

διφρο ῦχος, einen Wagenstuhl habend; ἅρματα Melanippds. bei Ath. XIV, 651 f.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”