δι-φαλαγγ-άρχης

δι-φαλαγγ-άρχης, , Befehlshaber von zwei Phalangen, 8192 Mann, Suid.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”