δι-φθογγο-γραφέω

δι-φθογγο-γραφέω, mit einem Diphthong schreiben, oft in Schol., z. B. Od. 11, 68.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”