δι-χρονο-κατά-ληκτος

δι-χρονο-κατά-ληκτος, sich auf eine syllaba anceps endigend.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”