δι-χόρειος

δι-χόρειος, , sc. πούς, Doppeltrochäus (δι-χόρειος); Longin. 41, 1; Hephaest.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”