διχό-τομος

διχό-τομος, halbirt, getheilt; μυκτήρ Arist. H. A. 1, 11; σελήνη, Halbmond, Arist. probl. 15, 6; Plut. fac. in orb. lun. – Aber διχοτόμος, halbirend, Ammon.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • τριχοτομώ — (I) τριχοτομῶ, έω, ΝΑ διαιρώ σε τρία μέρη. [ΕΤΥΜΟΛ. < επίρρ. τρίχα «σε τρία μέρη» + τομῶ (< τομος < τόμος < τέμνω), πρβλ. διχο τομῶ]. (II) τριχοτομῶ, έω, ΝΑ αποκόπτω τις τρίχες, αποτριχώνω. [ΕΤΥΜΟΛ. < θρίξ, τριχός + τομῶ (<… …   Dictionary of Greek

  • σιμοτομώ — έω, Μ κόβω, αποκόπτω πλησίον. [ΕΤΥΜΟΛ. < σιμά «κοντά» + τομῶ (< τόμος < τόμος < τέμνω), πρβλ. διχο τομῶ] …   Dictionary of Greek

  • ωμοτομώ — έω, ΜΑ κόβω κάτι προτού ωριμάσει («ὠμοτομοῡμεν τὰ ἀποστήματα», Παυλ. Αιγ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < ὠμός + τομῶ (< τόμος < τόμος < τέμνω), πρβλ. διχο τομῶ] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”