διχό-φρων

διχό-φρων, (zweisinnig) uneins; πότμος Aesch. Spt. 881.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”