διχόω

διχόω, p. = διχαίω, Arat.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • δίχω — διχόω pres imperat act 2nd sg (doric aeolic) διχόω imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διχῶς — διχόω pres ind act 2nd sg (doric) διχῶς doubly indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δίχους — διχόω imperf ind act 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δίχως — διχόω imperf ind act 2nd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐδιχώθη — διχόω aor ind pass 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διχόωσι — διχάω pres part act masc/neut dat pl (epic) διχάω pres subj act 3rd pl (epic) διχάω pres ind act 3rd pl (epic) διχάζω divide in two fut part act masc/neut dat pl (epic) διχάζω divide in two fut ind act 3rd pl (epic) διχόω pres part act masc/neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διχοῦ — διχάω pres imperat mp 2nd sg (attic epic ionic) διχόω pres imperat mp 2nd sg διχόω imperf ind mp 2nd sg (homeric ionic) διχοῦ indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διχῶ — διχάω pres imperat mp 2nd sg διχάω pres subj act 1st sg (attic epic ionic) διχάω pres ind act 1st sg (attic epic ionic) διχάω pres subj act 1st sg (attic epic doric ionic) διχάω pres ind act 1st sg (attic epic doric ionic) διχάω imperf ind mp 2nd …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διχόωνται — διχάω pres subj mp 3rd pl (epic) διχάω pres ind mp 3rd pl (epic) διχάζω divide in two fut ind mid 3rd pl (epic) διχόω pres subj mp 3rd pl (epic) διχόω pres ind mp 3rd pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δίχουν — διχάω imperf ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) διχάω imperf ind act 1st sg (attic epic doric ionic) διχόω imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) διχόω imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διχόωντι — διχάω pres part act masc/neut dat sg (epic) διχάζω divide in two fut part act masc/neut dat sg (epic) διχόω pres part act masc/neut dat sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”