διχό-βουλος

διχό-βουλος, verschiedener Meinung; Νέμεσις, die anderes als die Menschen will, Pind. Ol. 8, 86.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”