δι-χόλωτος

δι-χόλωτος zwiefach erzürnt, stand Pallad. 9, wo (IX, 168) τριχόλωτος aus dem cod. Vat. hergestellt.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”