διχό-θῡμος

διχό-θῡμος, getheiltes Sinnes, mit sich uneins, wird D. L. 1, 78 für διχόμυϑος vermuthet.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”