βακχεύω

βακχεύω, 1) das Bacchusfest feiern, Her. 4, 79. – 2) in bacchischer Begeisterung, Verzückung sein, rasen, Soph. Ant. 136; Eur. Bacch. öfter; auch von leblosen Gegenständen, Παρνάσιος κορυφά I. T. 1243; öfter in der Anth.; mit συνενϑουσιάω verbunden, Plut. Tib. Graech. 1. – 3) in bacchische Begeisterung, Wuth versetzen, Eur. Or. 411 Herc. fur. 966; pass., οἷον ὅγ' ἔργον τελέσας βεβάκχευται μανίαις Or. 835; so auch Nonn.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Βακχεύω — celebrate the mysteries of Bacchus pres subj act 1st sg Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βακχεύω — celebrate the mysteries of Bacchus pres subj act 1st sg Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βακχεύω — (Α) και βακχεύομαι (Μ) [Βάκχος] μσν. κατέχομαι από σφοδρή επιθυμία αρχ. 1. μετέχω σε βακχικές γιορτές 2. καταλαμβάνομαι από βακχικό ενθουσιασμό 3. εμπνέω σε κάποιον βακχική μανία …   Dictionary of Greek

 • Βακχευσάντων — Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus aor part act masc/neut gen pl Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βακχευσάντων — Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus aor part act masc/neut gen pl Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Βακχευόμενον — Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus pres part mp masc acc sg Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βακχευόμενον — Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus pres part mp masc acc sg Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Βακχευόντων — Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus pres part act masc/neut gen pl Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βακχευόντων — Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus pres part act masc/neut gen pl Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Βακχεύει — Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus pres ind mp 2nd sg Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βακχεύει — Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus pres ind mp 2nd sg Βακχεύω celebrate the mysteries of Bacchus pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”