βακχικός

βακχικός, bacchisch begeistert, verzückt, rasend, Luc.; Plut. u. a. Sp.; βακχικώτερον Ath. XIII, 560 f.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • Βακχικός — Bis Acc. masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βακχικός — ή, ό ο ενθουσιώδης, ο έξαλλος, ο οργιαστικός: Στη φοιτητική μας ζωή συχνά κάναμε βακχικά γλέντια …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • Βακχικά — Βακχικός Bis Acc. neut nom/voc/acc pl Βακχικά̱ , Βακχικός Bis Acc. fem nom/voc/acc dual Βακχικά̱ , Βακχικός Bis Acc. fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Βακχικώτερον — Βακχικός Bis Acc. adverbial comp Βακχικός Bis Acc. masc acc comp sg Βακχικός Bis Acc. neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Βακχικῶν — Βακχικός Bis Acc. fem gen pl Βακχικός Bis Acc. masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Βακχικόν — Βακχικός Bis Acc. masc acc sg Βακχικός Bis Acc. neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Βακχικώτατον — Βακχικός Bis Acc. masc acc superl sg Βακχικός Bis Acc. neut nom/voc/acc superl sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Βακχικαῖς — Βακχικός Bis Acc. fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Βακχικαί — Βακχικός Bis Acc. fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Βακχικοῖς — Βακχικός Bis Acc. masc/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Βακχικοῖσι — Βακχικός Bis Acc. masc/neut dat pl (epic ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”