διχο-φυΐα

διχο-φυΐα, ἡ, = διφυΐα, Galen., von Spalten des Haares an der Spitze.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”