διχο-γνωμοσύνη

διχο-γνωμοσύνη, , Uneinigkeit od. Unschlüssigkeit, Poll. 8, 153.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”