διχο-μηνιαῖος

διχο-μηνιαῖος, α, ον, in der Mitte des Monats; ἡ διχομηνιαία, der mittelste Tag des Monats, die röm. Idus, VLL.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”