διχοῦ

διχοῦ, = δίχα, Her. 4, 120.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • διχού — διχοῡ επίρρ. (Α) [δίχα] δίχα …   Dictionary of Greek

  • διχοῦ — διχάω pres imperat mp 2nd sg (attic epic ionic) διχόω pres imperat mp 2nd sg διχόω imperf ind mp 2nd sg (homeric ionic) διχοῦ indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • du̯ō(u) (*du̯ei-) —     du̯ō(u) (*du̯ei )     English meaning: two     Deutsche Übersetzung: “zwei”     Grammatical information: m. (grammatical double form duu̯ōu), du̯ai f. n., besides du̯ei , du̯oi , du̯i     Note: compare the summary by Brugmann II2 2, 6 82… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”