δεχ-άμματος

δεχ-άμματος, ἄρκυς, zehnmaschig, Xen. Cyn. 2, 5.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”