βακχέ-χορος

βακχέ-χορος, Διόνυσος, bacchische Reigen führend, Orph. H. 56. 74.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”