βακχέ-βακχον

βακχέ-βακχον, ᾆσαι, dem Bacchus ein Lied singen, das Βάκχε, Βάκχον anfing. Ar. Equ. 406.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”