ναιχί

ναιχί, od. nach Apoll. Dysc. de adv. p. 573, 5, E. M u. B. A. 1236 richtiger ναίχι zu schreiben, = ναί; Soph. O. R. 684; Callim. 1 (XII, 43); in späterer Prosa, Plut. de lucr. cupid. 232.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • ναίχι — (Α) επιτ. τ. τού ναι. [ΕΤΥΜΟΛ. < ναί + χι (πρβλ. μη χί, ου χί] …   Dictionary of Greek

 • ναίχι — indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ναίκι — (Α) ναίχι* («ναίκι ναὶ κάτησο, κάτησο ναίκι ναι, τυθάτριον», Αριστοφ). [ΕΤΥΜΟΛ. Πρόκειται για βαρβαρισμό αντί τού ναίχι] …   Dictionary of Greek

 • теза — тезка , новгор., вологодск., перм., тёзка, также тезь м., тезя, арханг. (Даль), русск. цслав. тьзъ ἐπώνυμος, тьзица, ж. – то же, тьзьно равно, одинаково (Срезн. III, 1076, 1078), блр. цёзка, сюда же тезоименитый, тезоименитство именины .… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • Accentuation Du Grec Ancien — L accentuation du grec ancien distingue trois accents : aigu (´), grave ( ) et circonflexe (῀) ; ils indiquent une élévation de la voix au niveau de la voyelle frappée par l accent. L accent aigu peut être porté par une voyelle brève ou …   Wikipédia en Français

 • Accentuation du grec — ancien L accentuation du grec ancien distingue trois accents : aigu (´), grave ( ) et circonflexe (῀) ; ils indiquent une élévation de la voix au niveau de la voyelle frappée par l accent. L accent aigu peut être porté par une voyelle… …   Wikipédia en Français

 • Accentuation du grec ancien — L accentuation du grec ancien distingue trois accents : aigu (´), grave ( ) et circonflexe (῀) ; ils indiquent une élévation de la voix au niveau de la voyelle frappée par l accent. L accent aigu peut être porté par une voyelle brève ou …   Wikipédia en Français

 • μήχι — (Α) μόριο το οποίο έχει σχέση με το μόριο μη, όπως και το ουχί έχει σχέση με το μόριο ου και το ναιχί με το μόριο ναι. [ΕΤΥΜΟΛ. < μή χι (πρβλ. οὐχί)] …   Dictionary of Greek

 • νήχι — και νηχί και ναίχι (Α) επίρρ. (κατά τον Ησύχ.) «ναὶ μήν». [ΕΤΥΜΟΛ. < νη «βεβαιωτικό μόριο» + χι* (πρβλ. μή χι, ου χί)] …   Dictionary of Greek

 • ναικισσήρεις — (Α) (κατά τον Ησύχ.) «τινὲς δὲ φασι ναικισσήρεις λέγεσθαι ἐπὶ τοῡ ἐμφαίνοντος ὁμολογεῑν καὶ μὴ ὁμολογοῡντος ἐπὶ τῶν κατεψευσμένων ἡ λέξις». [ΕΤΥΜΟΛ. Πρόκειται πιθ. για σύνθ. λ. με α συνθετικό ναικι (< ναίχι*), πρβλ. ναικισσορεύω. Ωστόσο, οι τ …   Dictionary of Greek

 • eno- (probably e-no-): ono- : no- : -ne- —     eno (probably e no ): ono : no : ne     English meaning: that     Deutsche Übersetzung: Pronominalstamm “jener”     Material: O.Ind. instr. anē na, anáyü “this, that”, gen. loc. Du. anáyōḥ; anü “ for, sure “; Av. gen. Du. anayü̊ , instr.… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”