δι-χίτων

δι-χίτων, ωνος, mit doppeltem Chiton, Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • τετραχίτων — ωνος, ὁ, ἡ, Α αυτός που έχει τέσσερεις χιτώνες. [ΕΤΥΜΟΛ. < τετρ(α) * + χιτών (πρβλ. δι χίτων)] …   Dictionary of Greek

  • TUNICA Inconsutilis — ut communiter redditur, Graece ἄῤραφος χιτῶν, Ioh. c. 19. v. 23. ubi de vestibus Domini nostri, ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄῤραφος, εν τῶ ἄνωθεν ὑφαντὸς δἰ ὅλου. Vide quoque v. seq. ubi de consilio militum, sortiendi potius, quam dividendi, eam: nonnullis… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Pallium (Antiquité romaine) — Pallium (manteau grec) sur un chiton Le pallium romain (diminutif: palliolum, un petit pallium) est issu de l himation grec. C est un vêtement rectangulaire (la pièce d étoffe) sans couture qui se portait comme un manteau, parfois à même la peau …   Wikipédia en Français

  • NEBULA — inter metcora infimae regionis notissima, memoratur Plinio l. 2. c. 60. quam densam in bello maximi momenti esse, discimus cx Livio l. 22. c. 4. ubi de Flaminio Consule ab Annibale circumvento, Eo magis, ait, Romanis subita atque improvisa res… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”