διψάω

διψάω (vgl. διφάω); inf διψῆν, u. so immer η statt α in der Contraction; doch διψᾷς Ath. III, 122 f. u. Sp., wie N. T.; durften; bei Homer einmal, in der interpolirten Stelle Odyss. 11, 584 στεῦτο δὲ διψάων vgl. Scholl.; Folgende; τινός, wonach, d. h. darnach verlangen, Pind. N. 3, 6; ἐλευϑερίας Plat. Rep. VIII, 562 c; φόνου, p. bei Ath. X, 433; τι-μῆς Plut. Cat. min. 11; seltener mit dem acc., Teles Stob. flor. 5, 67; φόνον Philp. 42 (Plan. 137); N. T.; auch mit dem inf., χαρίζεσϑαι Xen. Cyr. 5, 5, 1; Ael. V. H. 3, 7. Das med. διψώμεϑα hat Hermipp. bei Ath. X, 426 f.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • διψάω — / διψώ, δίψασα, διψασμένος βλ. πίν. 68 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

 • διψάω — thirst pres ind act 1st sg (parad form) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διψώων — διψάω thirst pres part act masc voc sg (epic) διψάω thirst pres part act neut nom/voc/acc sg (epic) διψάω thirst pres part act masc nom sg (epic) διψάω thirst imperf ind act 3rd pl (epic) διψάω thirst imperf ind act 1st sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διψῇ — διψάω thirst pres subj mp 2nd sg (attic epic ionic) διψάω thirst pres ind mp 2nd sg (attic epic ionic) διψάω thirst pres subj act 3rd sg (attic epic ionic) διψάω thirst pres ind act 3rd sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διψήσουσι — διψάω thirst aor subj act 3rd pl (epic) διψάω thirst fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) διψάω thirst fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διψήσουσιν — διψάω thirst aor subj act 3rd pl (epic) διψάω thirst fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) διψάω thirst fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διψήσω — διψάω thirst aor subj act 1st sg διψάω thirst fut ind act 1st sg διψάω thirst aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διψῶμεν — διψάω thirst pres subj act 1st pl (attic epic ionic) διψάω thirst pres ind act 1st pl διψάω thirst imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διψῶσι — διψάω thirst pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) διψάω thirst pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) διψάω thirst pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διψῶσιν — διψάω thirst pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) διψάω thirst pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) διψάω thirst pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διψώμεθα — διψάω thirst pres subj mp 1st pl (attic epic ionic) διψάω thirst pres ind mp 1st pl διψάω thirst imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”