διψ-ώδης

διψ-ώδης, ες, 1) durstig; σῶμα Plut. de san. tuend. p. 388; τὸ διψῶδες, der Durst, Coriol. 4 u. öfter. – 2) durfterregend, Hippocr.; Ath. II, 71 e.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”