δι-ωσμός

δι-ωσμός, , dasselbe; Medic.; Schol. Il. 5, 112.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • ὠσμός — masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ωσμός — ὁ, Α ώση. [ΕΤΥΜΟΛ. < θ. ωσ τού μέλλ. ὤσω τού ρ. ὠθῶ + κατάλ. μός ή σχηματισμός παρλλ. τού παρακμ. τού ρ. (ἔ)ωσμαι] …   Dictionary of Greek

 • ὠσμόν — ὠσμός masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Osmosis — is the movement of solvent molecules through a selectively permeable membrane into a region of higher solute concentration, aiming to equalize the solute concentrations on the two sides.[1][2][3] It may also be used to describe a phy …   Wikipedia

 • Osmose — Als Osmose (gr. ὠσμός ōsmós „Eindringen“, „Stoß“, „Schub“, „Antrieb“) wird in den Naturwissenschaften der gerichtete Fluss von Molekülen durch eine semipermeable (auch: selektiv permeable) Membran bezeichnet. Osmose ist für viele Abläufe in der… …   Deutsch Wikipedia

 • Osmotisch — Als Osmose (von griechisch ὠσμός, ōsmós = „Eindringen, Stoß, Schub, Antrieb“) wird in den Naturwissenschaften der gerichtete Fluss von Molekülen durch eine semipermeable (auch: selektiv permeable) Membran bezeichnet. Osmose ist für viele Abläufe… …   Deutsch Wikipedia

 • Osmotischer Druck — Als Osmose (von griechisch ὠσμός, ōsmós = „Eindringen, Stoß, Schub, Antrieb“) wird in den Naturwissenschaften der gerichtete Fluss von Molekülen durch eine semipermeable (auch: selektiv permeable) Membran bezeichnet. Osmose ist für viele Abläufe… …   Deutsch Wikipedia

 • Salzkraft — Als Osmose (von griechisch ὠσμός, ōsmós = „Eindringen, Stoß, Schub, Antrieb“) wird in den Naturwissenschaften der gerichtete Fluss von Molekülen durch eine semipermeable (auch: selektiv permeable) Membran bezeichnet. Osmose ist für viele Abläufe… …   Deutsch Wikipedia

 • Oncotique — Osmose Principe de l osmose. L’osmose est un mot créé en 1854 par le chimiste écossais Thomas Graham à partir du grec ὠσμός qui signifie « poussée »[1] pour désigner la force qui tend à équilibrer les concentrations moléculaires …   Wikipédia en Français

 • Osmose — L osmose est un phénomène de diffusion de la matière mis en évidence que lorsque des molécules d eau (de solvant de façon générale) traversent une membrane semi perméable qui sépare deux liquides dont les concentrations en produits dissous sont… …   Wikipédia en Français

 • Pression oncotique — Osmose Principe de l osmose. L’osmose est un mot créé en 1854 par le chimiste écossais Thomas Graham à partir du grec ὠσμός qui signifie « poussée »[1] pour désigner la force qui tend à équilibrer les concentrations moléculaires …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”