δι-ωχής

δι-ωχής, ές, zwei tragend, fahrend; δίφρος Phereer. Poll. 10, 47, v. l. διοχής.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”