διω-αν-οίγω

διω-αν-οίγω, dazwischen öffnen, übh. = öffnen; ὀφϑαλμούς Plat. Lys. 210 a; Arist. H. A. 2, 17 u. Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”