δι-ωβολιαῖος

δι-ωβολιαῖος, zwei Obolen schwer, Medic., s. Lob. Phryn. 551.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”