δι-ωλύγιος

δι-ωλύγιος, sich weithin erstreckend, weit; μήκη Plat. Legg. X, 890 e; von der Stimme, weithin schallend, weit gehört, φλυαρία Theaet. 161 d; αὐλός Antiphil 17 (VII, 641); πράγματα, nach B. A. 238 ἅπερ ἀπώλεσεν ἂν τοὺς περιπεσόντας αὐτοῖς.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”